Grupo Formula; Creación mecanismo para defensores en próximos días: Prodh - comentarios